Contact

Bij het samenstellen van de informatie op deze website hebben wij de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch kan het zijn dat de informatie die u hier aan treft niet geheel volledig is en dat u ons hierover feedback wilt geven. Wij verzoeken u in dit geval om via het formulier op deze pagina contact met ons op te nemen. Dit is ook de aangewezen manier om ons vragen over goudbaren te stellen die niet op deze website beantwoord worden.
Wij streven er naar om alle vragen binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij om wat voor reden dan ook meer tijd nodig hebben om een antwoord op uw goud vragen te formuleren dan zullen wij u dit binnen één werkdag laten weten.
Hoewel wij zorgvuldig te werk zijn gegaan bij het samenstellen van de informatie op deze website, is deze informatie geheel informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze wat voor rechten dan ook ontleend worden aan de informatie op deze website.